Odpowiedz
Chcesz dołączyć?

Zaloguj się, aby kontynuować

 • 21

  Nowe wiadomości z ostatniej godziny

 • Otrzymaj odpowiedź w ciągu minut

 • 92%

  92% procent wiadomości, na które odpowiedziano

Accepted Solution

View Original

Problem Rozwiązany

Otwórz pierwszy post
28 lis 2013
Przez Cassiopaea

Cassiopaea

 • Beta Tester
 • Offline
96%
12 Ranga
Postęp

[Konkurs] Adwentowy Kalendarz PlayStation 2013

[ Edytowane ]
450 Odpowiedzi 8 460 Wyświetleń edytowane 20-01-2014
28 lis 2013
Przez Cassiopaea

 

Witajcie!

 

Pozwólcie się zaprosić w całym tym szaleństwie świątecznych przygotowań i tuż po premierze PlayStation 4 do udziału w aktywnym wypełnianiu naszego Adwentowego Kalendarza PlayStation, w którym do wygrania czeka na Was wiele nagród w postaci fantastycznych gadżetów PlayStation!

 

Zaczynamy już w najbliższą niedzielę!

 

Każdego dnia aż do Wigilii w tej wiadomości, pod odpowiednim dla każdego dnia numerkiem znajdziecie pytanie - szukajcie tylko tego w języku polskim, któro będzie wymagało od Was udzielenie jak najszybciej poprawnej odpowiedzi. Ponieważ tylko w ten sposób i każdego dnia będziecie mogli zawalczyć o unikatowe gadżety PlayStation!

 

 

 

Tak jest, to nie pomyłka 25 pytania i 25 nagrody do rozdania!

 

Jednak jeszcze zanim przystąpicie do konkursu pamiętajcie o zapoznaniu się i przestrzeganiu regulaminu!

 

 

Życzę powodzenia i wielu wygranych!

 

 

W spoilerze znajduje się Regulamin – szczegółowe zasady konkursu [Adwentowy Kalendarz PlayStation 2013]  

 

Spoiler

1.  Konkurs „Adwentowy Kalendarz PlayStation 2013” (dalej w skrócie jako „Konkurs”) jest przeznaczony dla osób w wieku co najmniej 18 lat i mieszkających na stałe w Belgii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec,Polski, Turcji i Wielkiej Brytanii (dalej w skrócie jako „Kraje uczestników”). W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, przedstawiciele, podwykonawcy lub konsultanci Organizatora (określonego poniżej), ani ich najbliższa rodzina. Do konkursu nie mogą stanąć również firmy powiązane z Organizatorem ani żadna osoba mająca zawodowe powiązania z samym Konkursem (dalej w skrócie jako „Uczestnicy).

 

2.  Zgłoszenia w ramach Konkursu są przyjmowane od dn.1 Grudnia 2013 od godz. 10:00 czasu polskiego („Data rozpoczęcia”) do dn. 25 Grudnia 2013 do godz. 23:59 czasu polskiego („Data zakończenia”).  Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania konkursu.

 

3.  Konkurs składa się z dwudziestu pięciu (25) różnych pytań (każdy "Codziennie Pytanie"), gdzie codzienne pytania będą publikowane codziennie przez kolejnych dwadzieścia pięć (25) dni trwania konkursu ("kolejnych dni"). Na każde z codziennie zadanych pytań należy odpowiedzieć, nie później niż do godziny 23:59 (czasu polskiego) ("Czas zakończenia") tego samego dnia kiedy zostało zadane pytanie.

 

4.  Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju.  Przystępując do Konkursu, Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”) i uznają je za obowiązujące.

 

5.  Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania konkursu: 

   a)  Jeśli nie posiadasz konta Sony Entertainment Network (dalej w skrócie jako „konto SEN”)   (znanego wcześniej pod nazwą PlayStation®Network) należy je utworzyć za pomocą posiadanego systemu PlayStation® http://eu.playstation.com/registration/;

   b)  Odwiedź stronę Polskiego Forum PlayStation® pod adresem http://community.eu.playstation.com/playstationeu (dalej w skrócie jako „Forum”);

   c)  Kliknij wątek o nazwie „Konkurs” – Adwentowy Kalendarz PlayStation 2013”   [insert link]; (dalej w skrócie jako „Wątek na forum”);

   d)  Zaloguj się do konta SEN;

   e)  Udziel odpowiedzi na zadane danego dnia pytanie używając nie więcej niż 75 słów i nie później niż zezwala na to regulamin konkursu ("Czas zakończenia")

   f)  Uczestnicy muszą zadbać o to, aby ich zgłoszenia spełniały wymogi Zasad społeczności (w szczególności należy unikać tworzenia podwójnych wpisów i wątków) a także Warunków korzystania ze strony eu.playstation.com.

 

6.  Rejestracja w serwisie Sony Entertainment Network wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi i umowy użytkownika serwisuSEN oraz Zasad zachowania prywatności serwisu SEN.

 

7.  Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie dziennie i jest uprawniony do wygrania tylko jednej (1) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją). 

 

8.  Wszyscy Uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu ogólnego, a zwłaszcza jego sekcji 7 i 8.  Dodatkowo, zgłoszenia nie mogą zawierać:

 

   a)  pornografii, nagości ani zdjęć o otwarcie seksualnym charakterze;

   b)  zdjęć i wypowiedzi odwołujących się do przemocy, obraźliwych lub wyrażających nienawiść;

   c)  treści napastliwych lub zniesławiających;

   d)  treści, które naraziłyby na szwank prywatność lub bezpieczeństwo użytkownika lub innych osób;

   e)  treści poniżających którąkolwiek z płci, orientacji seksualnych, niepełnosprawności, religii, grup etnicznych czy narodowości;

   f)  zachowań, które cechuje przemoc lub niebezpieczeństwo;

  g)  spamu, reklam ani innych materiałów handlowych.

 

9.  Każdy Uczestnik zgadza się na udzielenie Organizatorowi niewyłącznej, zwolnionej z tantiem licencji na wykorzystanie zgłoszeń do celów promocyjnych oraz do wszelkich celów związanych z Konkursem, we wszelkich środkach masowego przekazu, w tym również na platformach online będących pod jego kontrolą.

 

10.  Wszystkie zgłoszenia muszą być w pełni oryginalne, by nie łamały praw autorskich stron trzecich.   Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za złamanie tych Warunków przez uczestników. Uczestnicy wyrażają zgodę na przejęcie od Organizatora pełnej odpowiedzialności na wypadek wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających ze złamania tych Warunków.

 

11.  Każdego dnia osoba, która pierwsza poprawnie udzieli odpowiedzi jest zwycięzcą, w łączna liczba zwycięzców wynisi dwadzieścia pięć (25) (dalej w skrócie jako [każdy] „Zwycięzca”). Każdy Zwycięzca zostanie wybrany przez Najbardziej cenionego użytkownika PlayStation (dalej w skrócie jako „Użytkownik MVP”, zgodnie z definicją na stronie http://community.eu.playstation.com/t5/Website-and-Forum-Help-Feedback/What-is-an-MVP/td-p/17989396) i co najmniej jednego (1) pracownika Organizatora. Kryteriami wyboru będą oryginalność i kreatywność nadesłanych prac.  Każdy z Użytkowników MVP jest niezależnym sędzią i nie może brać udziału udziału w Konkursie.  Decyzja sędziego jest ostateczna.

 

12.  W ciągu 1 (jednego) tygodnia od daty zakończenia konkursu Organizator powiadomi każdego Zwycięzcę wiadomością prywatną (dalej w skrócie jako „Wiadomość PM”) za pośrednictwem Forum.

 

13.  Aby potwierdzić możliwość odebrania Nagrody, każdy Zwycięzca musi odpowiedzieć na Wiadomość PM przesłaną przez Organizatora na Forum w ciągu 30 (trzydziestu) dni od chwili jej otrzymania, podając swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz datę urodzenia.

 

14.  Każdy Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci jednego (1) lub więcej gadżetów PlayStation, o łącznej wartości nie większej niż EUR 25 / PLN 110 / TRY 70 / GBP 20 (dalej w skrócie jako „Nagroda”).

 

15.  Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia.  Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

16.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu oraz innych przesłanych informacji.

 

17.  W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

18.  Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną okoliczności będące poza jego kontrolą.

 

19.  Organizator podejmie starania aby wysłać Nagrodę drogą pocztową każdemu Zwycięzcy w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania jego danych.

 

20.  Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu siedmiu dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona.  Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące zwycięzcy (jeśli dotyczy).

 

21.  Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do publikacji nazwiska każdego Zwycięzcy na swojej stronie internetowej .   Nazwisko każdego Zwycięzcy zostanie opublikowane na żądanie w rozsądnym zakresie osobom, które wyślą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „Konkurs - Adwentowy Kalendarz PlayStation 2014” na adres: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom w ciągu sześciu (6) tygodni od Daty zakończenia.

 

22. Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody.

 

23.  Od każdego Zwycięzcy może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

24.  Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu.  Kliknij tutaj, aby poznać Warunki ogólne.

 

25.  Organizatorem jest firma: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

26.  W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.

 

 

 

ODPOWIEDŹ

Accepted Solution

View Original

Problem Rozwiązany

Otwórz pierwszy post
Award Winner
07
/16

xWisnia_PL

 • Award Winner
 • Offline
98%
07 Ranga
Postęp
xWisnia_PL
Zaakceptowane Rozwiązania

Kurcze. Jak zawsze nie doczytałem regulaminu...

0 Kudos

Re: [Konkurs] Adwentowy Kalendarz PlayStation 2013

[ Edytowane ]

Dlatego większość machaczy to faceci...

Accepted Solution

View Original

Problem Rozwiązany

Otwórz pierwszy post
Beta Tester
02
/16

Sebatrox

 • Beta Tester
 • Offline
96%
02 Ranga
Postęp
Sebatrox
Zaakceptowane Rozwiązania

Zgłoszenia w ramach Konkursu są przyjmowane od dn.1 Grudnia 2013 od godz. 10:00 czasu polskiego („Data rozpoczęcia”)

Re: [Konkurs] Adwentowy Kalendarz PlayStation 2013

Accepted Solution

View Original

Problem Rozwiązany

Otwórz pierwszy post
Award Winner
07
/16

xWisnia_PL

 • Award Winner
 • Offline
98%
07 Ranga
Postęp
xWisnia_PL
Zaakceptowane Rozwiązania
1. Targi Gamescom
0 Kudos

Re: [Konkurs] Adwentowy Kalendarz PlayStation 2013


Dlatego większość machaczy to faceci...

Accepted Solution

View Original

Problem Rozwiązany

Otwórz pierwszy post
MVP
11
/16

orzelek69_PL

 • MVP
 • Offline
99%
11 Ranga
Postęp
orzelek69_PL
Zaakceptowane Rozwiązania
1. Gamescom 2013
0 Kudos

Re: [Konkurs] Adwentowy Kalendarz PlayStation 2013

Accepted Solution

View Original

Problem Rozwiązany

Otwórz pierwszy post
05
/16

Jakub1-1985

 • Offline
94%
05 Ranga
Postęp
Jakub1-1985
Zaakceptowane Rozwiązania
Gamescom 2013
0 Kudos

Re: [Konkurs] Adwentowy Kalendarz PlayStation 2013

Accepted Solution

View Original

Problem Rozwiązany

Otwórz pierwszy post
05
/16

Jakub1-1985

 • Offline
94%
05 Ranga
Postęp
Jakub1-1985
Zaakceptowane Rozwiązania
Takie pytanie mam czyli na 2 pytanie można odpowiadać po 10 rano czy można wcześniej ?
0 Kudos

Re: [Konkurs] Adwentowy Kalendarz PlayStation 2013

Accepted Solution

View Original

Problem Rozwiązany

Otwórz pierwszy post
MVP
11
/16

orzelek69_PL

 • MVP
 • Offline
99%
11 Ranga
Postęp
orzelek69_PL
Zaakceptowane Rozwiązania

O 10:00 powinno być opublikowane nowe pytanie i wtedy powinna pojawić się odpowiedź.

A skąd wiesz jakie będzie następne pytanie? :P

0 Kudos

Re: [Konkurs] Adwentowy Kalendarz PlayStation 2013

[ Edytowane ]

Accepted Solution

View Original

Problem Rozwiązany

Otwórz pierwszy post
05
/16

Jakub1-1985

 • Offline
94%
05 Ranga
Postęp
Jakub1-1985
Zaakceptowane Rozwiązania
Nie wiem ale pewnie jutro się dowiemy :) Fajny konkurs już nie mogę doczekać się następnych rok temu była fajna zabawa :)
0 Kudos

Re: [Konkurs] Adwentowy Kalendarz PlayStation 2013

Accepted Solution

View Original

Problem Rozwiązany

Otwórz pierwszy post
02
/16

xKadiax

 • Offline
34%
02 Ranga
Postęp
xKadiax
Zaakceptowane Rozwiązania
V Targi gamescom-2013
0 Kudos

Re: [Konkurs] Adwentowy Kalendarz PlayStation 2013

Accepted Solution

View Original

Problem Rozwiązany

Otwórz pierwszy post
Beta Tester
12
/16

Cassiopaea

 • Beta Tester
 • Offline
96%
12 Ranga
Postęp
Cassiopaea
Zaakceptowane Rozwiązania

@orzelek69_PL  dobra robota pierwszy gadżet z worka adventowego trafia do Ciebie, jutro dowiesz się co nim jest ;)

 

 

Jeśli chodzi o pytanie jakie się pojawiło, odnośnie udzielania odpowiedzi, otoż w kalendarzu nie powinniście znaleźć pytania wczesniej niż w dniu kiedy można udzielić na nie odpowiedzi, godzina 10:00 dotyczyłą czasu rozpoczęcia się konkursu, reszta zależy od Waszego sprytu :)

 

 

Pozdrawiam i życzę miłego niedzielnego popołudnia:)

0 Kudos

[Konkurs] Adwentowy Kalendarz PlayStation 2013

Accepted Solution

View Original

Problem Rozwiązany

Otwórz pierwszy post
MVP
11
/16

orzelek69_PL

 • MVP
 • Offline
99%
11 Ranga
Postęp
orzelek69_PL
Zaakceptowane Rozwiązania

Cass niedzielne popołudnie, a Ty na forum siedzisz ;)


@Jakub1-1985  przepraszam za wprowadzenie w błąd :Blush:

0 Kudos

Re: [Konkurs] Adwentowy Kalendarz PlayStation 2013

Accepted Solution

View Original

Problem Rozwiązany

Otwórz pierwszy post
05
/16

Jakub1-1985

 • Offline
94%
05 Ranga
Postęp
Jakub1-1985
Zaakceptowane Rozwiązania
@orzelek69_PL spoczko ziomek gratuluje przy okazji :)
0 Kudos

Re: [Konkurs] Adwentowy Kalendarz PlayStation 2013

Accepted Solution

View Original

Problem Rozwiązany

Otwórz pierwszy post
MVP
10
/16

Rafa_Ello

 • MVP
 • Offline
95%
10 Ranga
Postęp
Rafa_Ello
Zaakceptowane Rozwiązania

Gratulacje Orzełek :). Dobry start ;).

0 Kudos

Re: [Konkurs] Adwentowy Kalendarz PlayStation 2013

Accepted Solution

View Original

Problem Rozwiązany

Otwórz pierwszy post
MVP
11
/16

orzelek69_PL

 • MVP
 • Offline
99%
11 Ranga
Postęp
orzelek69_PL
Zaakceptowane Rozwiązania

dziękować:)

Będę trzymał za Was kciuki :Thumbs: A że sporo dni zostało do końca, to każdy ma szansę zgarnąć coś dla siebie:D

0 Kudos

Re: [Konkurs] Adwentowy Kalendarz PlayStation 2013

Accepted Solution

View Original

Problem Rozwiązany

Otwórz pierwszy post
MVP
10
/16

Rafa_Ello

 • MVP
 • Offline
95%
10 Ranga
Postęp
Rafa_Ello
Zaakceptowane Rozwiązania

Jeżeli w offlajnie jesteś tak szybki jak w onlajnie, to w MediaMarkt czy w Saturnie miałbyś szansę zdobyć konsolę na premierze :D.

0 Kudos

Re: [Konkurs] Adwentowy Kalendarz PlayStation 2013

Accepted Solution

View Original

Problem Rozwiązany

Otwórz pierwszy post
Award Winner
07
/16

xWisnia_PL

 • Award Winner
 • Offline
98%
07 Ranga
Postęp
xWisnia_PL
Zaakceptowane Rozwiązania
Wszystko spoko ale pytanie dotyczyło chyba jakich targów a nie było mowy w którym roku? Ale ok. Spróbuję jutro.
0 Kudos

Re: [Konkurs] Adwentowy Kalendarz PlayStation 2013


Dlatego większość machaczy to faceci...

Accepted Solution

View Original

Problem Rozwiązany

Otwórz pierwszy post
Award Winner
07
/16

xWisnia_PL

 • Award Winner
 • Offline
98%
07 Ranga
Postęp
xWisnia_PL
Zaakceptowane Rozwiązania
2. Tetsu Sumii
0 Kudos

Re: [Konkurs] Adwentowy Kalendarz PlayStation 2013


Dlatego większość machaczy to faceci...

Accepted Solution

View Original

Problem Rozwiązany

Otwórz pierwszy post
02
/16

xKadiax

 • Offline
34%
02 Ranga
Postęp
xKadiax
Zaakceptowane Rozwiązania
Tetsu Sumii

..
0 Kudos

Re: [Konkurs] Adwentowy Kalendarz PlayStation 2013

Accepted Solution

View Original

Problem Rozwiązany

Otwórz pierwszy post
Beta Tester
12
/16

Cassiopaea

 • Beta Tester
 • Offline
96%
12 Ranga
Postęp
Cassiopaea
Zaakceptowane Rozwiązania

Witam wszystkich serdecznie w drugim dniu naszego Adwentowego wyzwania!

 

Rozwiewając dalsze Wasze wątpliwości, każdy dotychczasowy i późniejszy zwycięzca z danego dnia cały czas może brać udział w konkursie i walczyć o kolejne gadżety!

 

Zwycięzcą pierwszego dnia jak wiecie był orzelek69_PL i wygrywa on koszulkę God of War: Ghost of Sparta oraz etui The Last of Us na iPhone

 

                                      

 

 

Podsumowując dzień dzisiejszy...;)

 

Poprawna odpowiedź to oczywiście Tetsu Sumii i jako pierwszy prawidłowej odpowiedzi udzielił xWisnia_PL dlatego tym razem gadżety w postaci torby GT6 i breloczka lecą na jego konto!

 

 

                                       

 

Gratulacje!

 

 

Mam nadzieję, że na wszystkich ten post podziała bardzo motywująco;)

 

Uważnie wypatrujcie kolejnych pytań i bądźcie gotowi na ekspresowe udzielenie poprawnych odpowiedzi - przed nami kolejne szalone 22 dni!

 

:)

[Konkurs] Adwentowy Kalendarz PlayStation 2013

[ Edytowane ]

Accepted Solution

View Original

Problem Rozwiązany

Otwórz pierwszy post
02
/16

sempus89

 • Offline
41%
02 Ranga
Postęp
sempus89
Zaakceptowane Rozwiązania
Gratulujemy :)
0 Kudos

Dotyczy: [Konkurs] Adwentowy Kalendarz PlayStation 2013