Reply
Level 3
 
Playstation Staff

Re: IzzyJ tar farvel

Trist å se deg forlate forumet. Kommer til å savne deg her. Fikk ikke med meg dette før nå, har nok jobbet for mye i det siste. Ønsker deg lykke til i den nye jobben.


0 Kudos
Message 21 of 21 (121 Views)
0 Kudos