ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Θέλετε να έρθετε στην παρέα μας;

Κάντε εγγραφή για να συνεχίσετε

 • 21

  Νέα μηνύματα την τελευταία ώρα

 • Λάβετε απάντηση μέσα σε λίγα λεπτά

 • 92%

  92% ποσοστό απαντημένων μηνυμάτων

Accepted Solution

View Original

Το πρόβλημα επιλύθηκε

Προβολή αρχικού θέματος
09 Μάι 2012
Από PadPoet

PadPoet

 • Beta Tester
 • Offline
96%
09 Rank
ΠΡΟΟΔΟΣ

Soul Calibur V European Online Tournament

[ Τροποποιήθηκε ]
179 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 4.758 ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 09-09-2012
09 Μάι 2012
Από PadPoet

Soul Calibur.jpg

 

Dearest PlayStationers,

 

The time has come ... does your soul still burn?

 

The European Online Tournament for Soul Calibur V is taking place! Players from around Europe will get a chance to fight each other on the stage of history once again. The game has been patched and tweaked, the players have matured, the time has come!

 

This is how the battles will take place:

 

All contestants will have to post in this thread stating they want to take part. The Competition is open for entries on 30 May 2012 at 9.00 (BST) and closes for entries on 8 June 2012 at 23.59 (BST) (the “Competition Period”). After the 8th of June players will be randomly selected to fight in couples. The first player to win 3 matches gets promoted to the next round. From then on, they will be quarter and semi finals.

 

Here is how the battles will take place and how the winner will be decided

 

 • Players will fight each other in pairs. The first to win three (3) battles proceeds on to the next round. Battle selection will be random. Pairs will be announced in this thread once the sign-ups are closed on the 8th of June
 • Moving on to the next round with half the players eliminated, small groups of two (2) players will be formed. The first player in the group to win three (3) battles proceeds to quarter and semi finals
 • Quarter finals, semi-finals and Finals will take place in the same manner
 • The winner of each assigned battle will have to save the replay of the battle on their PlayStation 3 in case of conflicting opinions regarding the winner of each battle and will be responsible of posting the battle result (winner : PSN ID – loser: PSN ID) on the Soul Calibur V European Online Tournament thread

Additional notes:

 

- The winner out of each battle should save his/hers replay of the battle for proof purposes if the player is asked to prove he/she won the battle in each round

- Players will be responsible to contact the challenger they were assign to in order to arrange the time and place of the battle.

 

Prizes are as follows

 

- 1st Place : Soul Calibur V Collector’s edition version of the game for the PlayStation®3. 

- The second place runner up will win a Soul Calibur V t-shirt (XL size)

- Third fourth and fifth place runner up will receive a Soul Calibur V bobble buds of either Ivy or Mitsurugi

- Sixth, seventh and eighth runners up will receive a Soul Calibur V lanyard each, the ninth to fifteenth runners up will receive a Voldo art card.

 

 

 

Prizes.JPG

 

Since this is an International Competition across all SCEE territories, please make sure to write your post in the English language

 

Below are the Terms and Conditions for this tournament

 

 

Specific Rules

 

Entry Rules

 

 1. The Soul Calibur V (“Competition”) is open to persons aged 16 years or over who are residents of France, Germany, Russia, Spain, UK (“Entrant Countries”) except employees and their immediate families of the Promoter, its associated companies, their agents, or anyone else professionally connected with the Competition (“Entrants”).

 

 1. The Competition is open for entries on 30 May 2012 at 9.00 (BST) and closes for entries on 8 June 2012 at 23.59 (BST) (the “Competition Period”).

 

 1. To enter this Competition, Entrants must complete the following steps during the Competition Period:

 

To register for the Competition:

 

  1. Go to the Greek language forum at http://community.eu.playstation.com/t5/ct-p/cGR (the “Website”);
  2. Click on the announcement board;
  3. Click on the Soul Calibur V European Online Tournament thread;
  4. Sign into their PlayStation®Network Account (PSN Account), or if they don't already have one, use their PlayStation®3 system, PlayStation®Vita or PSP® (PlayStation®Portable) system to create a PSN Account and then sign-in via the Website;
  5. Post their PSN Online ID on the Soul Calibur V European Online Tournament thread;
  6. The Promoter will randomly assign each Entrant with an opponent;

 

To participate in the tournament:

 

  1. Log in to the PSN Account from their PlayStation®3 on the date and time arranged with their assigned opponent in the Soul Calibur V European Online Tournament thread;
  2. Start the game Soul Calibur V and follow the on-screen instructions to connect to online mode; and
  3. Contact the opponent they were assigned to in order to commence the battle between them;

 

How to win:

 

  1. The tournament battles will take place between 11 and 29 June;
  2. The selection of opponents will be random and determined by the Greek Community Leader (PadPoet). Pairs will be announced in the relevant thread once the sign-ups are closed on 11 June; 
  3. Entrants will fight each other in pairs. The first to win three battles will proceed to the next round;
  4. Half the players will already be eliminated before proceeding to the second round.  In the second round small groups of 2 players will be formed.  The first player in the group to win three battles proceeds to the quarter.
  5. The quarter, semi and Finals will take place in the same manner as for the second round.
  6. The winner of each assigned battle should save the replay of the battle on their PlayStation®3 in case of conflicting opinions;
  7. The winner of each battle is responsible for posting the battle result (winner: PSN ID – loser: PSN ID) on the Soul Calibur V European Online Tournament thread;
  8. By entering this Competition Entrants are deemed to have accepted these terms and conditions.

 

 1. Registration for PlayStation®Network is subject to acceptance of the PSN Terms of Service and User Agreement and PSN Privacy Policy.

 

 1. Entrants must adhere to the General Rules and in particular, to sections 7 and 8. In addition, entries must not contain any (i) pornography, nudity, or sexually explicit imagery, (ii) abusive, offensive or hateful imagery or language, (iii) harassing or defamatory content, (iv) content that compromises the privacy or safety of yourself or others, (v) content that demeans a particular gender, sexual orientation, disability, religion, ethnicity or nationality, (vi) violent or dangerous behaviour, and/or (vii) spam, advertising or other commercial activities.

 

 1. There will be 1 winner and 15 runners up.  The winner will win a Soul Calibur V Collector’s edition version of the game for the PlayStation®3 worth £69.99, €87.16, 3,466RUB.  The second place runner up will win a Soul Calibur V t-shirt (XL size) worth £15; €18.68, 742.84RUB, third fourth and fifth place runner up will receive a Soul Calibur V bobble buds of either Ivy or Mitsurugi worth £5; €6.23, 247.26RUB sixth, seventh and eighth runners up will receive a Soul Calibur V lanyard each, the ninth to fifteenth runners up will receive a Voldo art card.

 

 1. PadPoet (Greek Community Team Leader) will announce the winner and all runners up after the final battles have been completed after 29 June 2012

 

 1. Winners will be posted on the Soul Calibur V tournament thread and all players will be contacted via Personal Message (PM) on the PlayStation forums regarding their tournament placing and prize allocation

 

 1. In order to claim their prize, the winners will have to send a direct message to Greek Community Leader (PadPoet) featuring their name, date of birth and postal address.

 

 1. The winners will have 30 days to claim their prize.

 

 1. The Promoter will use reasonable endeavours to send the prize to each winner within 30 days of receiving a winner’s details by registered post but does not accept any responsibility for prizes that are sent later than this.

 

 1. If the prize is found to be ineffective, faulty or damaged upon receipt, the Promoter must be notified in writing within seven days of receipt, otherwise the prize will be deemed to be accepted as received. This does not affect your statutory rights (if any).

 

 1. The Promoter may, at its sole discretion, publish each winner’s name on the Promoter’s website(s).  Each winner’s details will be made available on request to those enclosing a stamped SAE marked “Soul Calibur V” to the following address: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom within 6 weeks of the closing date specified above.

 

 1. If there is any reason to believe that there has been a breach of the Terms and Conditions or incorrect, illegible, fraudulent or other invalid or improper information has been provided, the Promoter may at their sole discretion refuse to process an entry or fulfill any prize awarded.

 

 1. General Rules apply to this promotion.  Please click here to view the General Rules.

 

 1. The Promoter is: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

 For Terms and conditions in French open up this spoiler

 

Κείμενο με διαρροές πληροφοριών

Règlement spécifique

 

Règlement régissant la participation

 

 1. Le concours Soul Calibur V (le "Concours") est ouvert aux personnes âgées d'au moins 16 ans résidant dans l'un des pays suivants : Allemagne, Espagne, France, Russie ou Royaume-Uni (les "Pays participants"). La participation est interdite aux employés de l'Organisateur, ainsi qu'aux proches, entreprises associées, agents et toute personne liée professionnellement au présent Concours (les "Participants").

 

 1. Le présent Concours débutera le 30/05/2012 à 10 h (heure française) et prendra fin le 09/06/2012 à 00 h 59 (heure française) (la "Période du Concours").

 

 1. Pour prendre part au présent Concours, les Participants doivent suivre les étapes ci-dessous au cours de la Période du concours :

 

Pour s'inscrire au Concours :

 

  1. se rendre sur le forum grec (http://community.eu.playstation.com/t5/ct-p/cGR) (le "Site Web") ;
  2. accéder à la section Annonces et événements ;
  3. cliquer sur le fil de discussion Soul Calibur V European Online Tournament ;
  4. se connecter à leur compte PlayStation®Network (compte PSN), ou, s'ils n'en possèdent pas, créer un compte PSN sur leur système PlayStation®3, système PlayStation®Vita ou système PSP® (PlayStation®Portable) et s'y connecter via le site Web ;
  5.  publier leur ID en ligne PSN sur le fil de discussion Soul Calibur V European Online Tournament ;
  6. l'Organisateur opposera chaque Participant à un adversaire sélectionné au hasard.

 

Pour participer au tournoi :

 

  1. se connecter à leur compte PSN à partir de leur PlayStation®3, à la date et l'heure fixées avec l'adversaire qui leur a été attribué sur le fil de discussion Soul Calibur V European Online Tournament ;
  2. lancer le jeu Soul Calibur V et suivre les instructions à l'écran afin de se connecter au mode en ligne ;
  3. contacter l'adversaire qui leur a été attribué afin de commencer l'affrontement.

 

Pour gagner :

 

  1. Les affrontements du tournoi se dérouleront du 11 au 29/06 ;
  2. Les adversaires seront sélectionnés au hasard par le Community Team Leader grec (PadPoet). Les adversaires seront annoncés dans le fil de discussion concerné le 11/06, une fois les inscriptions clôturées.
  3. Les Participants s'affronteront en duels. Le premier à remporter trois combats sera sélectionné pour la manche suivante.
  4. La moitié des joueurs seront donc éliminés à l'issue de la première manche. Pour la deuxième manche, des groupes de 2 joueurs seront formés. Le premier joueur de chaque groupe à remporter trois combats sera qualifié pour les quarts de finale.
  5. Les quarts de finale, les demi-finales et la finale se dérouleront de la même manière que la deuxième manche.
  6. Le vainqueur de chaque affrontement du tournoi est invité à enregistrer la vidéo de la partie sur sa PlayStation®3 pour éviter toute contestation.
  7. Le vainqueur de chaque affrontement du tournoi est chargé de publier le résultat (gagnant : ID en ligne PSN – perdant : ID en ligne PSN) sur le fil de discussion Soul Calibur V European Online Tournament ;
  8. En prenant part au Concours, les Participants acceptent de se conformer aux présentes Conditions générales.

 

 1. L'inscription au PlayStation®Network est soumise à l'acceptation des Conditions d'utilisation, de l'Accord utilisateur et de la Charte de confidentialité du PSN.

 

 1. Les Participants doivent se conformer aux Conditions générales et plus particulièrement aux articles 7 et 8. En outre, les créations ne peuvent contenir aucun des éléments suivants : (i) contenu pornographique, nudité ou images à caractère explicitement sexuel ; (ii) images ou textes injurieux, offensants ou à caractère haineux ; (iii) contenu diffamatoire ou constituant une forme de harcèlement ; (iv) contenu compromettant la confidentialité ou la sécurité du participant ou d'un tiers ; (v) contenu rabaissant un sexe, une orientation sexuelle, un handicap, une religion, une appartenance ethnique ou une nationalité ; (vi) comportement dangereux ou violent et (vii) messages indésirables, publicité ou autre activité commerciale.

 

 1. 1 grand gagnant et 15 gagnants suivants seront désignés. Le grand gagnant remportera un exemplaire de l'édition Collector de Soul Calibur V pour PlayStation®3, d'une valeur de 87,16 €. Le gagnant suivant (2e place) remportera un t-shirt Soul Calibur V (taille XL) d'une valeur de 18,68 €. Les gagnants suivants (3e, 4e et 5e places) remporteront un "Bobble Bud" Soul Calibur V représentant Ivy ou Mitsurugi d'une valeur de 6,23 €. Les gagnants suivants (6e, 7e et 8e places) remporteront une dragonne Soul Calibur V. Les gagnants suivants (9e à 15e places) remporteront une carte Voldo.

 

 1. PadPoet (Community Team Leader grec) annoncera le nom du grand gagnant et des gagnants suivants après la finale, c'est-à-dire après le 29/06/2012.

 

 1. Le nom des gagnants sera publié sur le fil de discussion du tournoi Soul Calibur V et tous les joueurs seront contactés par message personnel (MP) dans les forums PlayStation® concernant leur place au classement ainsi que l'attribution des prix.

 

 1. Pour signifier leur acceptation du prix, les gagnants devront envoyer un message direct au Community Team Leader grec (PadPoet) en y mentionnant leurs nom, date de naissance et adresse postale.

 

 1. Les gagnants disposeront de 30 jours pour signifier leur acceptation du prix.

 

 1. Bien qu'il s'engage à prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer l'envoi du prix à chaque gagnant par recommandé dans un délai de 30 jours suivant la réception de ses coordonnées, l'Organisateur ne saurait être tenu responsable de tout retard dans l'envoi dudit prix.

 

 1. Si un gagnant constate que son prix est défectueux ou endommagé au moment de la livraison, il doit en informer l'Organisateur par écrit au plus tard sept jours après la livraison, sans quoi le prix sera considéré comme ayant été accepté dans l'état qui était le sien lors de la livraison. Ces dispositions n'affectent pas les droits éventuels dont vous disposez en tant que consommateur.

 

 1. À son entière discrétion, l'Organisateur peut publier le nom de chaque gagnant sur le(s) site(s) Web de l'Organisateur. Le nom de chaque gagnant sera disponible sur demande. Prière d'envoyer une enveloppe timbrée et libellée à vos nom et adresse, à : Soul Calibur V, Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom, dans un délai de six semaines après la date de clôture susmentionnée.

 

 1. S'il a des raisons de soupçonner le non-respect des Conditions générales ou la transmission d'informations incorrectes, illisibles, frauduleuses ou autrement non valides ou erronées, l'Organisateur peut, à son entière discrétion, refuser de prendre en compte une participation ou d'attribuer un prix remporté.

 

 1. Le présent concours est soumis à des Conditions générales. Veuillez cliquer ici pour consulter les Conditions générales.

 

 1. L'Organisateur est : Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

 

 

For Terms and conditions in Spanish open up this spoiler

 

Κείμενο με διαρροές πληροφοριών

Normas específicas

 

Bases del concurso

 

 1. El concurso de Soul Calibur V ('concurso') está abierto a mayores de 16 años residentes en Alemania, España, Francia, Reino Unido y Rusia ('países participantes') a excepción de empleados y familiares directos del patrocinador, sus empresas asociadas, agentes o cualquier otra persona relacionada profesionalmente con el concurso ('participantes').

 

 1. El plazo de inscripción en el concurso comenzará el 30/05/2012 a las 10:00 h (hora española) y finalizará el 09/06/2012 a las 00:59 h (hora española) (el 'periodo del concurso').

 

 1. Para inscribirse en este concurso, los participantes deben seguir los siguientes pasos durante el periodo del concurso:

 

Para participar en el concurso deben:

 

  1. Visitar el foro griego en (http://community.eu.playstation.com/t5/ct-p/cGR el 'website');
  2. Hacer clic en el tablón de anuncios;
  3. Hacer clic en el hilo de Soul Calibur V European Online Tournament;
  4. Iniciar sesión en su cuenta PlayStation®Network (cuenta PSN) y, si todavía no disponen de una, utilizar su sistema PlayStation®3, sistema PlayStation®Vita o sistema PSP® (PlayStation®Portable) para crear una cuenta PSN e iniciar sesión en el website;
  5.  Publicar su ID online de PSN en el hilo de Soul Calibur V European Online Tournament;
  6. El patrocinador asignará a cada participante un oponente al azar;

 

Para participar en el torneo los participantes deberán:

 

  1. Iniciar sesión en la cuenta PSN desde su sistema PlayStation®3 el día y la hora acordados con su oponente asignado en el hilo de Soul Calibur V European Online Tournament;
  2. Iniciar Soul Calibur V y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla para conectarse al modo online; y
  3. ponerse en contacto con el oponente asignado para comenzar la batalla entre ellos;

 

Cómo ganar:

 

  1. Las batallas del torneo se celebrarán entre el 11 y el 29 de junio;
  2. La selección de oponentes será aleatoria y la determinará el líder de la comunidad griega (PadPoet). Las parejas se anunciarán en el hilo correspondiente una vez cerradas las inscripciones el 11 de junio;
  3. Los participantes lucharán entre sí por parejas. El primero en ganar tres batallas pasará a la siguiente ronda;
  4. La mitad de los jugadores ya estarán eliminados antes de llegar a la segunda ronda. En la segunda ronda se formarán grupos reducidos, de 2 jugadores. El primer jugador del grupo que gane tres batallas pasará a cuartos.
  5. Los cuartos, la semifinal y la final se celebrarán de la misma manera que la segunda ronda.
  6. El ganador de cada batalla asignada deberá guardar la repetición de la batalla en su sistema PlayStation®3 en caso de que haya opiniones contradictorias;
  7. El ganador de cada batalla es el responsable de publicar el resultado de la batalla (ganador: ID online de PSN – perdedor: ID online de PSN) en el hilo de Soul Calibur V European Online Tournament;
  8. Al inscribirse en este concurso, se considerará que los participantes han aceptado estas bases.

 

 1. El registro en PlayStation®Network está sujeto a la aceptación delos Términos de servicio y el Acuerdo de usuario de PSN, así como de la Política de privacidad de PSN.

 

 1. Los participantes deben cumplir lo establecido en las normas generales y, en concreto, en las secciones 7 y 8. Además, las participaciones no deben contener: (i) pornografía, desnudos o contenidos sexualmente explícitos; (ii) lenguaje o contenidos soeces, ofensivos o despectivos; (iii) contenidos abusivos o difamatorios; (iv) contenidos que puedan poner en peligro la confidencialidad o seguridad de cualquiera de los usuarios; (v) contenidos que resulten discriminatorios por motivos de sexo, orientación sexual, discapacidad, religión, raza o nacionalidad; (vi) comportamientos peligrosos o violentos, ni (vii) publicidad, correo no deseado o cualquier otro tipo de actividad comercial.

 

 1. Se elegirá a 1 ganador y a 15 finalistas. El ganador obtendrá una edición de coleccionista del juego Soul Calibur V para PlayStation®3 valorada en 87,16 €. El finalista que quede en segundo lugar se llevará una camiseta de Soul Calibur V (de la talla XL) valorada en 18,68 €. Los finalistas que queden en tercer, cuarto y quinto lugar recibirán un muñeco Soul Calibur V de Ivy o Mitsurugi valorado en 6,23 €. Los finalistas que queden en sexto, séptimo, y octavo lugar recibirán una muñequera de Soul Calibur V cada uno, y los que queden entre el noveno y el decimoquinto lugar recibirán una tarjeta con ilustraciones de Voldo.

 

 1. PadPoet (el líder del equipo de la comunidad griega) anunciará el ganador y todos los finalistas una vez terminadas las batallas finales, después del 29 de junio de 2012.

 

 1. Los ganadores serán anunciados en el hilo del torneo de Soul Calibur V y se enviará un mensaje personal a todos los jugadores en los foros de PlayStation® relacionado con su clasificación en el torneo y la adjudicación de premios.

 

 1. Para solicitar su premio, los ganadores deberán enviar un mensaje directamente al líder de la comunidad griega (PadPoet) indicando su nombre, fecha de nacimiento y dirección postal.

 

 1. Los ganadores dispondrán de 30 días para solicitar su premio.

 

 1. El patrocinador hará todo lo posible para enviar el premio a cada ganador por correo certificado en un plazo de 30 días a partir de la recepción de los datos del ganador, pero no se responsabilizará de ningún retraso en la entrega del premio.

 

 1. Si el premio se encuentra defectuoso o dañado en el momento de su recepción, deberá informarse por escrito al patrocinador en un plazo de siete días desde su entrega; en caso contrario, se entenderá que el premio se ha aceptado. Esta condición no afecta a los derechos legales del participante.

 

 1. El patrocinador puede, a su discreción, publicar el nombre de los ganadores en sus websites. Los nombres de los ganadores estarán a disposición de aquellos que los soliciten en un sobre prepagado dirigido a ‘Soul Calibur V’ con la dirección: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom en las 6 semanas siguientes a la fecha de finalización anteriormente especificada.

 

 1. Si hubiera alguna razón para creer que se han incumplido las bases del concurso o que se ha proporcionado información incorrecta, ilegible, falsa o cualquier otro tipo de información inválida, el patrocinador podrá, a su total discreción, negarse a procesar una participación o a entregar el premio acordado.

 

 1. Normas generales aplicables a esta promoción. Haz clic aquí para consultar las normas generales.

 

 1. El patrocinador es: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londres, W1F 7LP, Reino Unido.

 

 

For Terms and conditions in German open up this spoiler 

 

Κείμενο με διαρροές πληροφοριών

Spezielle Teilnahmebedingungen

 

Teilnahmebedingungen

 

 1. Teilnehmer am Gewinnspiel "SoulCalibur V" ("Gewinnspiel") müssen mindestens 16 Jahre alt sein und ihren Wohnsitz in Deutschland, Frankreich, Russland, Spanien oder dem Vereinigten Königreich ("Teilnehmerländer") haben ("Teilnehmer"). Mitarbeiter des Veranstalters sowie ihre engsten Familienangehörigen, angeschlossene Unternehmen, Vertreter oder sonstige am Gewinnspiel beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

 

 1. Das Gewinnspiel läuft vom 30. Mai 2012, 10:00 Uhr (deutscher Zeit) bis zum 9. Juni 2012, 00:59 Uhr (deutscher Zeit) (der "Aktionszeitraum").

 

 1. Die Teilnehmer an diesem Gewinnspiel müssen während des Aktionszeitraums die folgenden Schritte durchführen:

 

Registrierung für das Gewinnspiel:

 

  1. Unter http://community.eu.playstation.com/t5/ct-p/cGR (die "Website") zum griechischen Forum gehen,
  2. auf das Event-Board klicken,
  3. auf den Thread "Soul Calibur V European Online Tournament" klicken,
  4. sich bei ihrem PlayStation®Network-Konto (PSN-Konto) anmelden oder über ihr PlayStation®3-System bzw. ihr PlayStation®Vita-System oder PSP® (PlayStation®Portable)-System ein PSN-Konto erstellen, falls noch keines vorhanden ist, und sich über die Website anmelden.
  5.  Ihre PSN-Online-ID im Thread "Soul Calibur V European Online Tournament" posten.
  6. Der Veranstalter weist jedem Teilnehmer einen Gegner nach dem Zufallsprinzip zu.

 

Teilnahme am Turnier:

 

  1. Die Teilnehmer müssen sich an dem mit ihrem zugewiesenen Gegner im Thread "Soul Calibur V European Online Tournament" ausgemachten Tag und Zeitpunkt über PlayStation®3 bei ihrem PSN-Konto anmelden,
  2. das Spiel "SoulCalibur V" starten, die Bildschirmanweisungen zur Verbindung mit dem Online-Modus befolgen und
  3. den zugewiesenen Gegner kontaktieren, um den Kampf zu starten.

 

So wird gespielt:

 

  1. Die Turnierkämpfe finden zwischen dem 11. und 29. Juni statt.
  2. Die Auswahl der Gegner erfolgt nach dem Zufallsprinzip durch den griechischen Community-Leiter (PadPoet). Die Paarungen werden im entsprechenden Thread nach Ende der Anmeldefrist am 11. Juni angekündigt. 
  3. Die Teilnehmer kämpfen paarweise gegeneinander. Der erste Teilnehmer, der drei Kämpfe gewinnt, kommt in die nächste Runde.
  4. Die Hälfte aller Spieler scheidet schon vor der zweiten Runde aus, in der kleine Gruppen aus zwei Spielern gebildet werden. Der erste Spieler der Gruppe, der drei Kämpfe gewinnt, kommt ins Viertelfinale.
  5. Die Viertel-, Halbfinale und das Finale werden nach demselben System wie die zweite Runde ausgetragen.
  6. Der Gewinner jedes zugewiesenen Kampfes sollte eine Wiederholung des Kampfes auf seinem PlayStation®3-System speichern, um Konflikten vorzubeugen.
  7.  Der jeweilige Gewinner ist selbst dafür verantwortlich, das Ergebnis des Kampfes (Gewinner: PSN-Online-ID - Verlierer: PSN-Online-ID) im Thread "Soul Calibur V European Online Tournament" zu posten.
  8. Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklären sich alle Teilnehmer mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.

 

 1. Die Registrierung für PlayStation®Network unterliegt der Zustimmung zu den PSN-Nutzungsbedingungen, der Endbenutzervereinbarung und der PSN-Datenschutzrichtlinie.

 

 1. Teilnehmer müssen die allgemeinen Teilnahmebedingungen erfüllen, insbesondere die Abschnitte 7 und 8. Beiträge dürfen darüber hinaus keine (i) Pornografie, Nacktheit oder eindeutig sexuelle Handlungen; (ii) beleidigende, anstößige oder hasserfüllte Abbildungen oder Sprache; (iii) verunglimpfende oder diffamierende Inhalte; (iv) Inhalte, die die eigene oder die Privatsphäre anderer verletzen bzw. die eigene oder die Sicherheit anderer gefährden könnten; (v) Inhalte, die Geschlechter, sexuelle Orientierungen, Behinderungen, Religionen, Volkszugehörigkeiten oder Nationalitäten diskriminieren; (vi) gewalttätiges oder gefährliches Verhalten und/oder (vii) Spam, Werbung oder sonstige kommerzielle Aktivitäten enthalten.

 

 1. Es gibt 1 Gewinner und 15 Nächstplatzierte. Der Gewinner erhält eine Collector's Edition des Spiels "SoulCalibur V" für PlayStation®3 im Wert von 87,16 EUR. Der Nächstplatzierte auf dem zweiten Platz erhält ein "SoulCalibur V"-T-Shirt (Größe XL) im Wert von 18,68 EUR. Die Nächstplatzierten auf dem dritten, vierten und fünften Platz erhalten jeweils eine "SoulCalibur V"-Wackelfigur in Form von Ivy oder Mitsurugi im Wert von 6,23 EUR. Die Nächstplatzierten auf dem sechsten, siebten und achten Platz erhalten jeweils ein "SoulCalibur V"-Schlüsselband. Die Nächstplatzierten vom neunten bis zum fünfzehnten Platz erhalten jeweils eine Voldo-Kunstkarte.

 

 1. PadPoet (der griechische Community-Teamleiter) gibt den Gewinner und alle Nächstplatzierten nach Ende der letzten Kämpfe am 29. Juni 2012 bekannt.

 

 1. Die Namen der Gewinner werden im "SoulCalibur V"-Turnierthread veröffentlicht, und alle Spieler werden über eine persönliche Nachricht (PM) in den PlayStation®-Foren über den erreichten Rang im Turnier und den gewonnenen Preis informiert.

 

 1. Um ihren Preis anzufordern, müssen Gewinner direkt an den griechischen Community-Leiter (PadPoet) schreiben und ihren Namen, ihr Geburtsdatum und ihre Postanschrift angeben.

 

 1. Die Gewinner müssen ihren Preis innerhalb von 30 Tagen anfordern.

 

 1. Der Veranstalter bemüht sich, jedem Gewinner den Preis innerhalb von 30 Tagen nach Eingang der Kontaktdaten des Gewinners per Einschreiben zuzusenden, übernimmt jedoch keine Verantwortung für Preise, die später versendet werden.

 

 1. Sollte bei Erhalt festgestellt werden, dass der Preis nicht funktioniert oder Mängel oder Schäden aufweist, muss der Veranstalter innerhalb von sieben Tagen nach dem Erhalt schriftlich benachrichtigt werden, da der Preis andernfalls als wie erhalten akzeptiert angesehen wird. Gesetzliche Rechte werden hierdurch nicht beeinträchtigt.

 

 1. Es liegt im alleinigen Ermessen des Veranstalters, die Namen der Gewinner auf einer oder mehreren Website(s) des Veranstalters zu veröffentlichen. Die Angaben der Gewinner werden auf Anfrage an diejenigen Personen weitergegeben, die innerhalb von sechs Wochen nach dem oben genannten Teilnahmeschluss einen frankierten, an "Soul Calibur V", Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom adressierten Rückumschlag schicken.

 

 1. Besteht Anlass zur Vermutung, dass gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen oder falsche, unleserliche, betrügerische oder sonstige ungültige bzw. unzulässige Informationen bereitgestellt wurden, liegt es im alleinigen Ermessen des Veranstalters, einen solchen Beitrag nicht zu akzeptieren bzw. einen verliehenen Preis nicht auszuhändigen.

 

 1. Für diese Aktion gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Zum Anzeigen der allgemeinen Teilnahmebedingungen bitte hier klicken.

 

 1. Der Veranstalter ist Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

For Terms and conditions in Russian open up this spoiler

 

Κείμενο με διαρροές πληροφοριών

Особые правила

 

Правила участия

 

 1. Конкурс Soul Calibur V («Конкурс») проводится для граждан Великобритании, Германии, Испании, России и Франции («Страны-участницы») в возрасте от 16 лет за исключением сотрудников (и их ближайших родственников) организатора, его дочерних компаний, агентов и любых других лиц, профессионально связанных с конкурсом («Участники»).

 

 1. Регистрация участников конкурса начинается 30.05.2012 в 12:00 по московскому времени и заканчивается 9.06.2012 в 02:59 по московскому времени («Период проведения конкурса»).

 

 1. Для участия в конкурсе необходимо в период его проведения выполнить следующие действия:

 

Для регистрации:

 

                    а)        Перейти на форум греческого сообщества на http://community.eu.playstation.com/t5/ct-p/cGR ( «Сайт»).

                    б)        Выбрать раздел объявлений.

                    в)        Выбрать обсуждение Soul Calibur V European Online Tournament.

                     г)        Войти в сеть под учетной записью PlayStation®Network (учетная запись PSN) или, если ее нет, создать учетную запись PSN с помощью системы PlayStation®3, PlayStation®Vita или PSP® (PlayStation®Portable), а затем войти в сеть SEN через сайт.

                    д)        Опубликовать свой сетевой идентификатор PSN в ветке Soul Calibur V European Online Tournament.

                    е)        Организатор случайным образом выберет противника для участника.

 

Для участия в турнире:

 

                   ж)        Войти в сеть под учетной записью PSN с PlayStation®3 в день и время, назначенные участнику и его сопернику в ветке Soul Calibur V European Online Tournament.

                    з)        Начать игру Soul Calibur V и следовать инструкциям на экране, чтобы перейти в онлайновый режим.

                   и)        Связаться с назначенным противником и вступить с ним в бой.

 

Условия победы:

 

                    к)        Турнирные битвы пройдут с 11 по 29 июня.

                    л)        Выбор противников производится случайным образом. Он проходит под руководством лидера греческого сообщества с ником PadPoet. Пары противников будут объявлены после завершения регистрации 11 июня.

                   м)        Участники будут сражаться с назначенным соперником. Первый участник, одержавший три победы, переходит в следующий раунд.

                    н)        Во второй раунд попадет только половина участников. Во втором раунде будут созданы группы из 2 игроков. Первый игрок группы, одержавший три победы, попадает в четвертьфинал.

                    о)        Четвертьфинальные, полуфинальные и финальные бои пройдут так же, как второй раунд.

                    п)        Победитель каждого поединка должен сохранить запись боя на своей системе PlayStation®3 на случай возникновения конфликтных ситуаций.

                    р)        Победитель каждого поединка обязуется опубликовать исход боя (победитель: сетевой идентификатор PSN – проигравший: сетевой идентификатор PSN) в обсуждении Soul Calibur V European Online Tournament;

                    с)        Участники конкурса обязуются соблюдать правила и условия его проведения.

 

 1. Для регистрации в PlayStation®Network необходимо принять условия обслуживания и лицензионное соглашение PSN и политику конфиденциальности PSN.

 

 1. Участники должны соблюдать общие правила, в частности, пункты 7 и 8. Кроме того, ответы участников не должны содержать (а) порнографию, обнаженную натуру или изображения откровенно сексуального характера; (б) оскорбительные изображения или выражения; (в) клеветнические или унижающие достоинство материалы, (г) материалы, угрожающие конфиденциальности или безопасности участника или других лиц, (д) материалы, унижающие кого бы то ни было по следующим признакам: сексуальная ориентация, физическая или умственная неполноценность, половая, религиозная, этническая или национальная принадлежность, (е) изображение опасных или жестоких действий и/или (ж) спам, рекламу или любую другую коммерческую информацию.

 

 1. По итогам конкурса будет определен 1 победитель и 15 призеров. Призом для победителя является коллекционное издание игры Soul Calibur V для PlayStation®3 стоимостью 3 466 руб. Участник, занявший второе место, получит футболку Soul Calibur V (размер XL) стоимостью 742,84 руб. Участники, занявшие третье, четвертое и пятое место, получат фигурку Soul Calibur V (Ivy или Mitsurugi) стоимостью 247,26 руб. Участники, занявшие шестое, седьмое и восьмое места, получат шнурок для мобильного телефона Soul Calibur V. Призеры, занявшие места с девятого по пятнадцатое, получат открытку с изображением Voldo.

 

 1. Лидер греческого сообщества PadPoet назовет победителя и призеров после 29 июня 2012 года, когда финальные бои будут завершены.

 

 1. Имена победителя и призеров будут опубликованы в ветке турнира Soul Calibur V. Кроме того, организатор отправит участникам личные сообщения на форуме PlayStation®, чтобы проинформировать их о занятом месте и адресе, по которому нужно доставить приз.

 

 1. Чтобы получить приз, победитель и призеры должны отправить сообщение со своим именем, датой рождения и почтовым адресом лидеру греческого сообщества (PadPoet).

 

 1. Победитель и призеры должны заявить о готовности получить приз в течение 30 дней.

 

 1. Организатор предпримет разумные усилия по отправке приза заказной почтой в течение 30 дней после получения подтверждения от участника, однако не несет ответственности за призы, отправленные по истечении этого срока.

 

 1. Если приз поврежден или имеет недостатки, необходимо в письменной форме сообщить об этом организатору в течение семи дней после получения, иначе приз считается полученным. При этом за вами остаются все законные права (при наличии таковых).

 

 1. Организатор может по своему усмотрению опубликовать имя победителя и призеров на сайте организатора. Имена предоставляются в течение 6 недель после указанной выше даты окончания конкурса, если запрос с пометкой Soul Calibur V с вложенным конвертом с обратным адресом и маркой отправлен по адресу Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

 

 1. Если появятся основания полагать, что были нарушены правила и условия конкурса, или указана неправильная, неразборчивая информация, или имеет место мошенничество, организатор может по собственному решению исключить заявку из участия в конкурсе или отказаться выдавать приз.

 

 1. Акция проходит в соответствии с общими правилами. Перейдите по ссылке для ознакомления с общими правилами.

 

 1. Организатором является компания Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

 

 

 

Participants so far:

 

 1. SeraphicRav
 2. Loydh
 3. Toto_Starr
 4. Nidjusan
 5. SomeoneWhoFree
 6. Le_Belge76140
 7. starzed
 8. Robhz_
 9. lunassie
 10. Momo69700
 11. Shen-sama
 12. Basaara
 13. Rhazya
 14. Sunisky
 15. Bboy-skyzo
 16. iki_13
 17. HateCDR
 18. Singh_K
 19. Sakon_is_back
 20. Ultimafire
 21. Dhuncan972
 22. AmyVista
 23. Kojiro_Kirijo
 24. drygone
 25. razielback
 26. Dj_Hidan
 27. XAJI9IBKA
 28. Kibuster
 29. SAeNcSA
 30. Alex_3D
 31. Samael_X
 32. ARiot
 33. Puppeteer_88
 34. Manji_Rocks
 35. chacal_el_ruso
 36. Jo0NaA90
 37. lucianfair
 38. Kilno
 39. Jack__Sparrow__
 40. CHR85
 41. Athok
 42. The Jokk
 43. californ
 44. Eriksharp
 45. amphoss
 46. escoperman

 

How the matches will take place

 

 1. Players may use an Original or Custom Character. 
 2. Players may use the Soul of Devil Jin Fighter Style.
 3. The Random Stage Option must be selected for all Games unless both Player agree on a specific Stage.
 4. All Matches must be played Online over Playstation Network.
 5. All Matches must be played in their entirety unless both Players agree to postpone or cancel the Match.
 6. If a player disconnects during the initial launch of the Game, the Game will be restarted. The initial launch is defined as before either Player has taken damage. If both teams disagree over when the disconnection took place, video proof must be provided. First, the match must be completed and the scores must be reported correctly. The winner of the battles (which will be the first to win 3 battles) is responsible for saving the replays of all 3 matches in case the other player claims he/she is not the winner
 7. If a Player disconnects after the Game has started and either Player has taken damage, the Game will end and the disconnected Player will receive a loss.
 8. Players are responsible for contacting each other and arranging the time of the match themselves

 

First Round - Fighting Pairs

 

 1. razielback VS momo69700 Winner : razielback
 2. Rhazya VS SomeoneWhoFree Winner: Rhazya
 3. starzed VS Nidjusan Winner : Nidjusan
 4. Toto_Starr VS Le_Belge76140 Winner : Toto_Starr
 5. Ultimafire VS AmyVista Winner : AmyVista
 6. Dhuncan972 VS drygone Winner : Dhuncan972
 7. HateCDR VS Bboy-skyzo Winner : Bboy-skyzo
 8. iki_13 VS Sakon_is_back Winner : Sakon_is_back
 9. Basaara VS Shen-sama Winner : Shen-sama
 10. Singh_K VS SeraphicRav Winner : Singh_K
 11. Loydh VS Robhz_ Winner : Robhz_
 12. lunassie VS Sunisky Winner : Sunisky
 13. Dj_Hidan VS XAJI9IBKA
 14. Kibuster VS Kojiro_Kirijo Winner : Kojiro_Kirijo (opponent never showed up)
 15. escoperman VS lucianfair
 16. CHR85 VS Alex_3D Winner : Alex_3D
 17. Samael_X VS ARiot
 18. Manji_Rocks VS californ Winner : californ (Manji_Rocks withdrew)
 19. Eriksharp VS amphoss
 20. The Jokk VS chacal_el_ruso
 21. Athok VS SAeNcSA Winner : SAeNcSA
 22. Puppeteer_88 VS Jo0NaA90 Winner : Jo0NaA90
 23. Kilno VS Jack__Sparrow__ Winner : Klino (Jack__Sparrow__ withdrew)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Second Round - Fighting Pairs

 

Winner brackets

 

 1. razielback Vs Rhazya Winner: razielback
 2. Nidjusan Vs Toto_Starr Winner: toto_Starr
 3. AmyVista Vs Dhuncan972 No response
 4. Bboy-skyzo Vs Sakon_is_back Winner: Sakon_is_back
 5. Shen-sama Vs Singh_K Winner: Shen-sama
 6. Robnz_ Vs Sunisky Winner: Sunisky (No reply from )Robnz_
 7. Kojiro_Kirijo Vs Alex_3D Winner: Kojiro_Kirijo
 8. californ Vs SAeNcSA Winner: californ
 9. Jo0NaA90 Vs Kilno Winner: Jo0NaA90 (Kilno withdrew)

Loser Brackets

 

 1. momo69700 Vs SomeoneWhoFree No response
 2. starzed Vs Le_Belge76140 Winner: Le_Belge76140
 3. Ultimafire Vs drygoneNo response
 4. HateCDR Vs iki_13No response
 5. Basaara Vs SeraphicRav Winner: SeraphicRav (No reply from Basaara)
 6. Loydh Vs lunassie Winner: Loydh
 7. CHR85 Vs Athok (The Winner of this battle will fight Puppeteer_88) No response but I will put Puppeteer_88 on hold since he could be waiting for the result of this battle

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Winner brackets (2nd round)

 

 1. razielback Vs Toto_Starr Winner: razielback
 2. Shen-sama Vs Sakon_is_back Winner: Sakon_is_back
 3. Kojiro_Kirijo Vs Sunisky Winner: kojiro_Kirijo
 4. californ Vs Jo0NaA90 Winner: Jo0NaA90

Loser Brackets (2nd round)

 

 1. SeraphicRav Vs Le_Belge76140 Winner: SeraphicRav
 2. Loydh Vs Puppeteer_88 Winner: Loydh (No response from Puppeteer)
 3. Nidjusan Vs Rhazya(No response)
 4. Bboy-skyzo Vs Singh_K(No response)
 5. Alex_3D Vs SAeNcSA (No response)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Winner brackets (3rd round)

 

 1. Sakon_is_back Vs Kojiro_Kirijo Winner: Sakon_is_back
 2. razielback Vs Jo0NaA90 Winner: razielback

Loser Brackets (3rd round)

 

 1. Shen-sama Vs Sunisky Disqualified - Did not reply back
 2. Toto_Starr Vs SeraphicRav Winner: SeraphicRav
 3. californ Vs Loydh Winner: Loydh

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Winner brackets (4th round)

 

 1. Sakon_is_back Vs razielback Winner: Sakon_is_back

Loser Brackets (4th round)

 

 1. Loydh Vs SeraphicRav Winner: Loydh
 2. Kojiro_Kirijo Vs Jo0NaA90 Winner :Kojiro_Kirijo

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Winner brackets (5th round)

 

 1. Sakon_is_back Vs Winner of Loser Bracket

Loser Brackets (5th round)

 

Loydh Vs Kojiro_Kirijo (Winner will fight razielback) Winner :Kojiro_Kirijo

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Semi - Finals

 

 1. Sakon_is_back Vs Winner of Loser Bracket

Loser Brackets (last round)

 

2.   Razielback Vs Kojiro_Kirijo Winner: Razielback

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Final

 

Sakon_is_back Vs Razielback  Winner: Sakon_is_back

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Important Notice: The Tournament period has been extended and it will end when it is meant to end! Of course we can not wait forever for users that do not reply to their assigned battle partner or said that they will take place and they do not respond afterwards

0 Kudos
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
LABELS:

Δείτε τους κανονισμούς μας για τα posts
Απάντηση σε post Ανανέωση απάντησης Ακύρωση

Accepted Solution

View Original

Το πρόβλημα επιλύθηκε

Προβολή αρχικού θέματος
05
/16

SeraphicRav

 • Offline
93%
05 Rank
ΠΡΟΟΔΟΣ
SeraphicRav
Αποδεκτή Λύση
I'm in !
0 Kudos

Re : Soul Calibur V European Online Tournament

Accepted Solution

View Original

Το πρόβλημα επιλύθηκε

Προβολή αρχικού θέματος
02
/16

Loydh

 • Offline
92%
02 Rank
ΠΡΟΟΔΟΣ
Loydh
Αποδεκτή Λύση

I would like  to Participate =] 

 

- Loydh 

0 Kudos

Re : Soul Calibur V European Online Tournament

Accepted Solution

View Original

Το πρόβλημα επιλύθηκε

Προβολή αρχικού θέματος
02
/16

Loydh

 • Offline
92%
02 Rank
ΠΡΟΟΔΟΣ
Loydh
Αποδεκτή Λύση

I'm in !

 

 

Sorry I forgot to post in english so I post again :) 

 

 

 

0 Kudos

Re : Soul Calibur V European Online Tournament

Accepted Solution

View Original

Το πρόβλημα επιλύθηκε

Προβολή αρχικού θέματος
02
/16

Toto_Starr

 • Offline
80%
02 Rank
ΠΡΟΟΔΟΣ
Toto_Starr
Αποδεκτή Λύση

I'm in !

0 Kudos

Re : Soul Calibur V European Online Tournament

Accepted Solution

View Original

Το πρόβλημα επιλύθηκε

Προβολή αρχικού θέματος
Award Winner
16
/16

Nidjusan

 • Award Winner
 • Offline
100%
16 Rank
ΠΡΟΟΔΟΣ
Nidjusan
Αποδεκτή Λύση
I'm in!
0 Kudos

Re : Soul Calibur V European Online Tournament

Accepted Solution

View Original

Το πρόβλημα επιλύθηκε

Προβολή αρχικού θέματος
05
/16

SomeoneWhoFree

 • Offline
85%
05 Rank
ΠΡΟΟΔΟΣ
SomeoneWhoFree
Αποδεκτή Λύση
I'm IN
0 Kudos

Re : Soul Calibur V European Online Tournament

О, Vita, ты венец творенья,
семьи PlayStation'ов великая ты дочь.
И руки чешутся уже до изумленья.
Скорей бы мне играть в тебя возмоч!!!

Accepted Solution

View Original

Το πρόβλημα επιλύθηκε

Προβολή αρχικού θέματος
Award Winner
10
/16

Le_Belge76140

 • Award Winner
 • Offline
99%
10 Rank
ΠΡΟΟΔΟΣ
Le_Belge76140
Αποδεκτή Λύση

Fighters :

 

 1. SeraphicRav
 2. Loydh
 3. Toto_Starr
 4. Nidjusan
 5. SomeoneWhoFree
 6. Le_Belge76140
0 Kudos

Re : Soul Calibur V European Online Tournament

[ Τροποποιήθηκε ]

Accepted Solution

View Original

Το πρόβλημα επιλύθηκε

Προβολή αρχικού θέματος
Beta Tester
09
/16

PadPoet

 • Beta Tester
 • Offline
96%
09 Rank
ΠΡΟΟΔΟΣ
PadPoet
Αποδεκτή Λύση

@Le_Belge76140 wrote:

Fighters :

 

 1. SeraphicRav
 2. Loydh
 3. Toto_Starr
 4. Nidjusan
 5. SomeoneWhoFree
 6. Le_Belge76140

 

Thanks for this Le_Belge, I'll be updating the first post with the full list of participants very shortly :)

0 Kudos

Re : Soul Calibur V European Online Tournament


Accepted Solution

View Original

Το πρόβλημα επιλύθηκε

Προβολή αρχικού θέματος
08
/16

starzed

 • Offline
96%
08 Rank
ΠΡΟΟΔΟΣ
starzed
Αποδεκτή Λύση

hello all

I'm in too :smileyhappy:

 

Fighters :

 

 1. SeraphicRav
 2. Loydh
 3. Toto_Starr
 4. Nidjusan
 5. SomeoneWhoFree
 6. Le_Belge76140
 7. starzed
0 Kudos

Re : Soul Calibur V European Online Tournament

Accepted Solution

View Original

Το πρόβλημα επιλύθηκε

Προβολή αρχικού θέματος
02
/16

HateCDR

 • Offline
62%
02 Rank
ΠΡΟΟΔΟΣ
HateCDR
Αποδεκτή Λύση

I'm in too !

 

See you soon !

 

ID HateCDR

0 Kudos

Re : Soul Calibur V European Online Tournament

Accepted Solution

View Original

Το πρόβλημα επιλύθηκε

Προβολή αρχικού θέματος
02
/16

Singh_K

 • Offline
23%
02 Rank
ΠΡΟΟΔΟΣ
Singh_K
Αποδεκτή Λύση

Hi, I'm in. ;)

0 Kudos

Re : Soul Calibur V European Online Tournament

Accepted Solution

View Original

Το πρόβλημα επιλύθηκε

Προβολή αρχικού θέματος
02
/16

Sakon_Is_Back

 • Offline
21%
02 Rank
ΠΡΟΟΔΟΣ
Sakon_Is_Back
Αποδεκτή Λύση

Hi, Salut, Hola

 

I'm in

 

PSN: Sakon_is_back

 

0 Kudos

Re : Soul Calibur V European Online Tournament

Accepted Solution

View Original

Το πρόβλημα επιλύθηκε

Προβολή αρχικού θέματος
02
/16

Robhz_

 • Offline
43%
02 Rank
ΠΡΟΟΔΟΣ
Robhz_
Αποδεκτή Λύση

I'm in !

0 Kudos

Re : Soul Calibur V European Online Tournament

Accepted Solution

View Original

Το πρόβλημα επιλύθηκε

Προβολή αρχικού θέματος
Award Winner
10
/16

Le_Belge76140

 • Award Winner
 • Offline
99%
10 Rank
ΠΡΟΟΔΟΣ
Le_Belge76140
Αποδεκτή Λύση

Fighters :

 

 1. SeraphicRav
 2. Loydh
 3. Toto_Starr
 4. Nidjusan
 5. SomeoneWhoFree
 6. Le_Belge76140
 7. starzed
 8. Robhz_
0 Kudos

Re : Soul Calibur V European Online Tournament

Accepted Solution

View Original

Το πρόβλημα επιλύθηκε

Προβολή αρχικού θέματος
02
/16

lunassie

 • Offline
27%
02 Rank
ΠΡΟΟΔΟΣ
lunassie
Αποδεκτή Λύση
Im in !
0 Kudos

Re : Soul Calibur V European Online Tournament

Accepted Solution

View Original

Το πρόβλημα επιλύθηκε

Προβολή αρχικού θέματος
Award Winner
10
/16

Le_Belge76140

 • Award Winner
 • Offline
99%
10 Rank
ΠΡΟΟΔΟΣ
Le_Belge76140
Αποδεκτή Λύση

Fighters :

 

 1. SeraphicRav
 2. Loydh
 3. Toto_Starr
 4. Nidjusan
 5. SomeoneWhoFree
 6. Le_Belge76140
 7. starzed
 8. Robhz_
 9. lunassie

 

0 Kudos

Re : Soul Calibur V European Online Tournament

Accepted Solution

View Original

Το πρόβλημα επιλύθηκε

Προβολή αρχικού θέματος
02
/16

Momo69700

 • Offline
45%
02 Rank
ΠΡΟΟΔΟΣ
Momo69700
Αποδεκτή Λύση

Im in

 

Momo69700

0 Kudos

Re : Soul Calibur V European Online Tournament

Accepted Solution

View Original

Το πρόβλημα επιλύθηκε

Προβολή αρχικού θέματος
02
/16

Shen-sama

 • Offline
68%
02 Rank
ΠΡΟΟΔΟΣ
Shen-sama
Αποδεκτή Λύση
Count me in!
0 Kudos

Re : Soul Calibur V European Online Tournament

Accepted Solution

View Original

Το πρόβλημα επιλύθηκε

Προβολή αρχικού θέματος
02
/16

Basaara

 • Offline
39%
02 Rank
ΠΡΟΟΔΟΣ
Basaara
Αποδεκτή Λύση
I'm in
0 Kudos

Re : Soul Calibur V European Online Tournament

Accepted Solution

View Original

Το πρόβλημα επιλύθηκε

Προβολή αρχικού θέματος
Beta Tester
09
/16

PadPoet

 • Beta Tester
 • Offline
96%
09 Rank
ΠΡΟΟΔΟΣ
PadPoet
Αποδεκτή Λύση

First post updated with the list of participants so far :)

0 Kudos

Re : Soul Calibur V European Online Tournament


Δείτε τους κανονισμούς μας για τα posts
Απάντηση σε post Ανανέωση απάντησης Ακύρωση