Odpowiedz
Chcesz dołączyć?

Zaloguj się, aby kontynuować

 • 7

  Nowe wiadomości z ostatniej godziny

 • Otrzymaj odpowiedź w ciągu minut

 • 92%

  92% procent wiadomości, na które odpowiedziano

Accepted Solution

View Original

Problem Rozwiązany

Otwórz pierwszy post
11 mar 2013
Przez Cassiopaea

Cassiopaea

 • Beta Tester
 • Offline
96%
12 Ranga
Postęp

[Konkurs] Fist Of The North Star: Ken's Rage 2

[ Edytowane ]
4 Odpowiedzi 1 222 Wyświetleń edytowane 26-03-2013
11 mar 2013
Przez Cassiopaea

 

                                    

 

 

Świętując premierę drugiej części Ken's Rage na PlayStation®3, chcielibyśmy dać Wam szansę wygrania gry Fist Of The North Star: Ken's Rage 2 i zaprosić do udziału w stworzeniu zabawnego dialogu pomiędzy  Kenshiro i Thouzer (znanego jako Thouther czy Souther). 

Całość należy nawiązać do poniższych obrazków, z których jasno wynika, że rozmowa nie doczeka się przyjemnego końca. Zainspirowani poniższymi obrazkami stwórzcie w zabawnym tonie dialog, który należy zgłosić do konkursu w odpowiedziach w tym wątku.

 

Autor najzabawniejszej z prac otrzyma kopię gry  Fist of The North Star: Ken's Rage 2 na Playstation®3.

 

 

Zanim jednak przystąpicie do konkursu zapoznajcie się z poniższym regulaminem.

 

1. W konkursie „Fist Of The North Star: Ken’s Rage 2” („Konkurs”) udział mogą wziąć mieszkańcy Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii („Państwa uczestniczące”), którzy ukończyli 18 lat, z wyjątkiem pracowników Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) i ich najbliższych rodzin, a także powiązanych z Organizatorem firm, agentów, wykonawców i konsultantów oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy).

 

2. Zgłoszenia w ramach Konkursu są przyjmowane od wtorku, 29-03-2013 r. („Data rozpoczęcia konkursu”) do piątku, 19-04-2013 r. („Data zakończenia konkursu”). Czas od Daty rozpoczęcia konkursu do Daty zakończenia konkursu włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania konkursu.

 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju. Przystępując do Konkursu Uczestnicy akceptują jego warunki i zasady („Warunki”).

 

4. Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania konkursu:

 

a)   przejść do strony http://community.eu.playstation.com/ i zalogować się do konta Sony Entertainment Network („SEN”) (lub, jeśli nie posiadają konta SEN, założyć konto, a następnie zalogować się do niego);

b)   kliknąć „Fist Of The North Star: Ken’s Rage 2 Competition” na Forum swojego kraju i otworzyć wątek konkursu („Wątek”);

c)   pobrać obrazek znajdujący się w Wątku i dodać do niego śmieszny podpis;

d)   przesłać obrazek z dodanym podpisem jako odpowiedź w Wątku;

e)   zgłoszenia mogą być przesyłane w formacie .PNG, .JPG, .GIF i .BMP, a ich rozmiar nie może przekraczać 1000 kilobajtów.

 

5. Rejestracja w Sony Entertainment Network wymaga zaakceptowania SEN Terms of Service and User Agreement (Warunków świadczenia usługi i umowy użytkownika SEN) oraz S...).

 

6. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno (1) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko jednej (1) nagrody.

 

7. Każdy Uczestnik musi przestrzegać Regulaminnu ogólnego, a zwłaszcza jego sekcji 7 i 8. Dodatkowo zgłoszenia nie mogą zawierać:

 

a)  pornografii, nagości ani zdjęć o otwarcie seksualnym charakterze;

b)  zdjęć i wypowiedzi odwołujących się do przemocy, obraźliwych lub wyrażających nienawiść;

c)  treści napastliwych lub zniesławiających;

d)  treści, które naraziłyby na szwank prywatność lub bezpieczeństwo użytkownika lub innych osób;

e)  treści poniżających którąkolwiek z płci, orientacji seksualnych, niepełnosprawności, religii, grup etnicznych czy narodowości;

f)  zachowań, które cechuje przemoc lub niebezpieczeństwo;

g)  spamu, reklam ani innych materiałów handlowych.

 

8. Każdy Uczestnik zgadza się udzielić Organizatorowi niewyłącznego i zwolnionego z tantiem prawa do użycia zgłoszeń w celach promocyjnych oraz wszelkich celach związanych z Konkursem za pośrednictwem wszystkich mediów, w tym platform online znajdujących się pod kontrolą Organizatora.

 

9. Wszystkie zgłoszenia muszą być w pełni oryginalne, by nie łamały praw autorskich stron trzecich. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za złamanie tych zasad przez uczestników. Uczestnicy wyrażają zgodę na przejęcie od Organizatora pełnej odpowiedzialności na wypadek wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających ze złamania tych zasad.

 

10. W każdym Kraju uczestniczącym będzie jeden (1) zwycięzca (łącznie 12 zwycięzców). Zwycięzcą w każdym Kraju uczestniczącym będzie Uczestnik, który prześle obrazek z najśmieszniejszym podpisem w całym wątku. Zwycięzcy zostaną wybrani przez MVP (patrz poniżej) oraz jednego lub większą liczbę pracowników Organizatora, zajmujących stanowisko Kierownika ds. społeczności lub Koordynatora ds. społeczności (lub jego odpowiednik). „MVP” to Most Valued PlayStationer (definicję można znaleźć pod adresem http://community.eu.playstation.com/t5/Website-and-Forum-Help-Feedback/What-is-an-MVP/td-p/17989396). Każdy MVP jest niezależnym sędzią i nie może wziąć udziału w Konkursie.

 

11. Organizator poinformuje zwycięzców o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej w ciągu jednego (1) tygodnia od Daty zakończenia konkursu.

 

12. Aby odebrać nagrodę, zwycięzca będzie musiał odpowiedzieć na wiadomość e-mail z informacją o wygranej w ciągu trzydziestu dni (30) od otrzymania takiej wiadomości, podając swoje imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres pocztowy.

 

13. Zwycięzca otrzyma grę „Fist Of The North Star: Ken’s Rage 2” na PlayStation®3 o wartości ok.:

 

a) GBP 30; b) EUR 34; c) DKK 255; d) NOK 255; e) PLN 142; f) RUB 1370; g) SEK 285. 

 

14. Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia każdej z nagród nagrodą o podobnej wartości.

 

15. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia.

 

16. W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do warunków i zasad na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną okoliczności będące poza jego kontrolą.

 

18. Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać nagrody przesyłką poleconą do zwycięzców w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania danych zwycięzcy.

 

19. Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu siedmiu (7) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące zwycięzcy (jeśli dotyczy).

 

20. Każdy zwycięzca wyraża zgodę na udział w wydarzeniach reklamowych wymaganych przez Organizatora.

 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska każdego zwycięzcy na swoich stronach internetowych. Informacje o zwycięzcach zostaną udostępnione na uzasadnione życzenie osobom, które w ciągu sześciu (6) tygodni od Daty zakończenia konkursu prześlą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „Fist Of The North Star: Ken’s Rage 2 Competition” na adres: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

 

22. Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania zasad i warunków uczestnictwa, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej nagrody.

 

23. Zwycięzcy Konkursu „Fist Of The North Star: Ken’s Rage 2” muszą spełniać zasady udziału. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykluczenie z udziału ani żadnych obowiązków z tego tytułu względem zwycięzcy.

 

24. Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Kliknij tutaj, aby wyświetlić Regulamin Ogólny.

 

25. Organizatorem jest Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Zjednoczone Królestwo.

 

26. Powyższe zasady podlegają przepisom prawa obowiązującego w Anglii, której sądy mają jurysdykcję wyłączną.

 

 

 

ODPOWIEDŹ
ETYKIETY:

Accepted Solution

View Original

Problem Rozwiązany

Otwórz pierwszy post
02
/16

Duke_Kris

 • Offline
85%
02 Ranga
Postęp
Duke_Kris
Zaakceptowane Rozwiązania

konkurs duke kris.jpg

0 Kudos

Re: [Konkurs] Fist Of The North Star: Ken's Rage 2

Accepted Solution

View Original

Problem Rozwiązany

Otwórz pierwszy post
Award Winner
07
/16

xWisnia_PL

 • Award Winner
 • Offline
98%
07 Ranga
Postęp
xWisnia_PL
Zaakceptowane Rozwiązania

To teraz ja ;)
Ken's Rage Competition 01.jpg

Re: [Konkurs] Fist Of The North Star: Ken's Rage 2

Accepted Solution

View Original

Problem Rozwiązany

Otwórz pierwszy post
Beta Tester
12
/16

Cassiopaea

 • Beta Tester
 • Offline
96%
12 Ranga
Postęp
Cassiopaea
Zaakceptowane Rozwiązania

Pomimo, że ten konkurs nie cieszły się popularnością pod względem uczestinków, tym którzy zdecydowali się wziąć w nim udział serdecznie dziękujemy, jednocześnie gratulujemy zwycięzcy, którym został Duke_Kris!

 

Jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy!

0 Kudos

[Konkurs] Fist Of The North Star: Ken's Rage 2

[ Edytowane ]

Accepted Solution

View Original

Problem Rozwiązany

Otwórz pierwszy post
02
/16

Duke_Kris

 • Offline
85%
02 Ranga
Postęp
Duke_Kris
Zaakceptowane Rozwiązania
Zupełnie zapomniałem o tym konkursie, a tutaj miłe zaskoczenie :)
0 Kudos

Re: [Konkurs] Fist Of The North Star: Ken's Rage 2