ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Θέλετε να έρθετε στην παρέα μας;

Κάντε εγγραφή για να συνεχίσετε

 • 12

  Νέα μηνύματα την τελευταία ώρα

 • Λάβετε απάντηση μέσα σε λίγα λεπτά

 • 92%

  92% ποσοστό απαντημένων μηνυμάτων

Accepted Solution

View Original

Το πρόβλημα επιλύθηκε

Προβολή αρχικού θέματος
25 Μάρ 2014
Από Zontas-GR

Zontas-GR

 • Award Winner
 • Offline
91%
08 Rank
ΠΡΟΟΔΟΣ

Safe Mode (ασφαλής λειτουργία)

0 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3.965 ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ 25-03-2014
25 Μάρ 2014
Από Zontas-GR

Safe Mode  (ασφαλής λειτουργία) στο PS3

 

Το Safe Mode (ασφαλής λειτουργία) είναι ένα χαρακτηριστικό για την εκκίνηση του PS3 με την "ελάχιστη απαιτούμενη λειτουργικότητα", εάν το σύστημα δεν είναι πλέον σε θέση να ξεκινήσει κανονικά. Με την εκκίνηση του συστήματος σε ασφαλή λειτουργία και εκτελώντας στη συνέχεια μια επιλογή του μενού, μπορεί να είστε σε θέση να εξαλείψετε κάποιο σύμπτωμα. Παρακαλώ να σημειώσετε ότι υπάρχει πιθανότητα οι επιλογές του Safe mode να μην λύσουν το πρόβλημα και το σύστημα σας να απαιτεί εξειδικευμένο τεχνικό έλεγχο.

 

Η χρήση των επιλογών του Safe Mode δε συνιστάται εκτός αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το PlayStation 3. Μερικές από αυτές τις επιλογές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια δεδομένων.

 

Εάν επιλέξετε να εκτελέσετε μία από τις επιλογές του Safe Mode, παρακαλούμε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν επιχειρήσετε να μπείτε στο Safe Mode (όταν είναι δυνατόν).

 

Το Safe Mode είναι διαθέσιμο μόνο στην έκδοση λογισμικού του συστήματος PS3 2.60 ή μεταγενέστερη.

 

Να χρησιμοποιείτε το Safe Mode, όταν το PS3 εμφανίζει τα ακόλουθα συμπτώματα:

 

 • Όταν το PS3 έχει ξεκινήσει, το μενού XMB ™ δεν εμφανίζεται (εμφανίζεται μόνο το φόντο).

 • Όταν το PS3 έχει ξεκινήσει, δεν εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη.

 • Όταν το PS3 έχει ξεκινήσει, ένα μήνυμα που δηλώνει  [The hard disk's file system is corrupted and will be restored.] (το σύστημα αρχείων του σκληρού δίσκου είναι κατεστραμμένο και θα αποκατασταθεί) εμφανίζεται και ζητά από το χρήστη να πιέσει το πλήκτρο X για την επαναφορά του συστήματος. Το αρχικό μήνυμα εμφανίζεται ξανά ή το σύστημα σταματά κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης. 

 • Όταν το σύστημα PS3 ™ έχει ξεκινήσει, ένα μήνυμα σφάλματος που δηλώνει  [The hard disk's database will be rebuilt.]  (η βάση δεδομένων του σκληρού δίσκου, θα πρέπει να ανακατασκευαστεί) εμφανίζεται και ζητά από το χρήστη να πιέσει το πλήκτρο X. Το σύστημα αποτυγχάνει ξανά κατα την εκκίνηση ή σταματά κατά τη διαμόρφωση του σκληρού δίσκου. 

 • Το σύστημα σταματά, ενώ γίνεται η επανεκκίνηση μετά την ενημέρωση του συστήματος PS3 ή κατά την ενημέρωση ή την ανακατασκευή της βάσης δεδομένων.

Οι επιλογές του Safe Mode

 

 1. Restart System - Tερματίζει την ασφαλή λειτουργία και επανεκκινεί το PlayStation 3 κανονικά.
 2. Restore Default Settings - Εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες όπως η επιλογή [ Restore Default Settings ] στο XMB, και επίσης διαγράφει τις πληροφορίες του λογαριασμού Sony Entertainment Network από το σύστημα .
 3. Restore File System - Επιχειρεί να επισκευάσει όλους τους τομείς στο σκληρό δίσκο, όπου μπορούν να αποθηκευτούν αρχεία. Κατεστραμμένα δεδομένα που τυχόν υπάρχουν στο δίσκο μπορούν να διαγραφούν εφόσον η ανάκτησή τους δεν είναι εφικτή.
 4. Rebuild Database - Διαγράφει τα μηνύματα, τις λίστες αναπαραγωγής, τις αλλαγές που έγιναν στις [Ιnofrmation ] οθόνες που σχετίζονται με τις πληροφορίες, πληροφορίες για τις φωτογραφίες  [Photo], εικονίδια των βίντεο, την ιστορία αναπαραγωγής βίντεο και πληροφορίες περίληψης των βίντεο. Αυτή η λειτουργία μπορεί να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα ανάλογα με το είδος και τον αριθμό των στοιχείων των δεδομένων .
 5. Restore PS3 System - ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όλα τα δεδομένα και οι ρυθμίσεις θα χαθούν από την εκτέλεση αυτής της επιλογής. Αυτή η επιλογή θα διαμορφώσει το σκληρό δίσκο για το PlayStation 3, θα διαγράψει όλα τα δεδομένα  και θα αποκαταστήσει το σύστημα σαν να βγήκε από το κουτί. Αυτό είναι το ίδιο με την επιλογή [ Restore PS3 system ] στο XMB
 6. System Update - Ενημερώνει το λογισμικό του συστήματος του PS3. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ένα αρχείο ενημέρωσης που έχετε ήδη αποθηκεύσει σε εξωτερικά μέσα αποθήκευσης, όπως ένα USB drive .

Ενεργοποίηση του Safe Mode

Βήμα 1

 

 • Απενεργοποιήστε το PlayStation 3 κρατώντας πατημένο το κουμπί λειτουργίας στο μπροστινό μέρος της μονάδας μέχρι η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας να γίνει κόκκινη.

Βήμα 2

 1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (μη μετακινήσετε το δάκτυλό σας). Θα ακούσετε το πρώτο μπιπ, που σημαίνει ότι το PlayStation 3 ενεργοποιήθηκε.

 2. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το κουμπί λειτουργίας και μετά από 5 δευτερόλεπτα, θα ακούσετε ένα δεύτερο μπιπ, που υποδεικνύει ότι έγινε επαναφορά του video.

 3. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το κουμπί λειτουργίας και μετά από 5 δευτερόλεπτα θα ακούσετε ένα τρίτο μπιπ και η κονσόλα θα απενεργοποιηθεί (η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας είναι κόκκινη).

Βήμα 3

 1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας  (μη μετακινήσετε το δάκτυλό σας). Όπως και στο Βήμα 2 θα ακούσετε το πρώτο μπιπ, το PlayStation 3 θα ενεργοποιηθεί και πάλι.

 2. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το κουμπί λειτουργίας και μετά από 5 δευτερόλεπτα, θα ακούσετε ένα δεύτερο μπιπ, που υποδεικνύει ότι έγινε επαναφορά του video.

 3. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το κουμπί λειτουργίας και μετά από περίπου άλλα 5 δευτερόλεπτα,θα ακούσετε ένα γρήγορο διπλό μπιπ. Στο σημείο αυτό, αφήστε το κουμπί λειτουργίας. Αν πετύχει η ενεργοποίηση του Safe Mode ήταν επιτυχής, θα δείτε ένα μήνυμα στην οθόνη λέγοντας [Connect the controller using a USB cable and then press the PS button.].   4. Συνδέστε το χειριστήριο με ένα καλώδιο USB και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί PS για να μπείτε στο Safe Mode.

 5. Θα δείτε τώρα το μενού Safe Mode.

 

Βήμα 4

 

Σας προτείνουμε να εκτελέσετε τις επιλογές της ασφαλούς λειτουργίας με την ακόλουθη σειρά έως ότου μία από τις επιλογές λύσει το πρόβλημα για σας. Εάν μία από τις επιλογές σας λύσει το πρόβλημα, μη συνεχίσετε στις υπόλοιπες επιλογές.

 

 1. Restore Default Settings (επιλογή  2)

 2. Restore File System (επιλογή  3)

 3. Rebuild Database (επιλογή 4)

 4. Restore PS3 System (επιλογή 5)

Τις εντολές και τα βήματα του Safe Mode μπορείτε να τα παρακολουθήσετε και στο παρακάτω βίντεο

 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
LABELS: Safe Mode
Ι have a dream...Future is almost here
Δείτε τους κανονισμούς μας για τα posts
Απάντηση σε post Ανανέωση απάντησης Ακύρωση
Δείτε τους κανονισμούς μας για τα posts
Απάντηση σε post Ανανέωση απάντησης Ακύρωση